עסקים מקומיים

בעבר הייתה לוד עיר מרכזית ומשגשגת, אך בעשורים האחרונים התדרדרה, בעודה נאבקת להתמודד עם שינוי מהיר בהרכב האוכלוסיה, ניכור בין הקהילות השונות החיות בה, אי-יציבות בשלטון המקומי ובעיות בתכנון העירוני.

בשנים האחרונות הולך וגדל העניין בלוד ובעיר העתיקה, מה שיוצר הזדמנויות ליישום יוזמות כלכליות וחברתיות בלוד. ג'ינדאס, שצמחה על רקע זה, שמה לה למטרה לתמוך ביוזמות אלו ולהוציאן לפועל כחלק ממהלך רחב יותר של התחדשות עירונית. 

בעבר תושבים עם כישורים ורצון לפתוח עסק עצמאי חשו שאינם זוכים לתמיכה ביוזמות שלהם. כיום ג'ינדאס פועלת לספק משאבים ליוזמות ועסקים קטנים, ומעבר לכך מעודדת את תושבי הקהילות המקומיות להשתמש בכישורים וברעיונות שלהם ככלי להתפתחות כלכלית וביטחון פיננסי.

  תמיכה ביזמים מקומיים

ג'ינדאס מתמקדת במשקי בית עצמאיים ממעמדות סוציו-אקונומיים שונים. אנו פועלים לעידוד השקעות בעיר, בייחוד בשכונות רמת אשכול ונווה ירק, כאשר השאיפה היא להשקיע במיזמים עסקיים של תושבי השכונות.