דיור

משבר הדיור החמור בשכונות העיר העתיקה של לוד נובע מהזנחה ובלאי של המבנים הקיימים, היעדר תחזוקת מבני ציבור ועלייה במחירי הדיור מבלי לספק תמיכה לבעלי הכנסה נמוכה. היעדר מודל מעשי לדיור בר-השגה בישראל, ועליית מחירי הדיור גורמים לכך שלעיתים קרובות תושבי שכונות המשתייכים למעמד סוציו-אקונומי נמוך, כמו רמת אשכול בלוד, מוצאים עצמם נדחקים החוצה אל שכונות מוחלשות עוד יותר. מצבן הפיזי של שכונות אלו, שכבר זקוקות נואשות לתחזוקה ושיקום, הולך ומחמיר.

לרוב אין לתושבים אלו את האמצעים לעזוב או למצוא דיור הולם בסביבתם הקרובה, והם נותרים לגור בדירות מוזנחות ומרובות ליקויים.

ג'ינדאס איתרה ומיפתה מספר גורמים הממחישים את פוטנציאל ההתחדשות והצמיחה בתחום הדיור בלוד:
שטחי קרקע ציבורית זמינים לשימוש
מחירי נדל"ן נמוכים (בהשוואה לערים סמוכות)
עליה בתמיכה הממשלתית ומצד ארגונים פרטיים ופילנתרופיים בהתחדשות של לוד
פוטנציאל ליצירת קהילה ייחודית, מעורבת ומגוונת
תושבי השכונות מבקשים לקחת חלק פעיל בתהליכי השיקום וההתחדשות בסביבתם

פרויקט חשמונאים

הפעילות של ג'ינדאס בקומפלקס הדירות המוזנח ברחוב חשמונאים ברמת אשכול מהווה תחילתו של מודל לדיור חברתי, המשלב שיקום פיזי של המבנה לצד הבניית פעילות קהילתית של הדיירים.

הפרויקט מניח את היסודות להמשך קידום פתרונות דיור על-ידי טיפוח מעורבות אזרחית ושותפויות קהילתיות, ועידוד התושבים לבצע בעצמם תיקונים שישפרו את איכות חייהם באופן מיידי.

הבלוק

ג'ינדאס מקדמת תוכנית לבניית קומפלקס משולב בן 500 יחידות של דיור בר-השגה ודיור רגיל שיכלול גם גני ילדים ומרכז קהילתי. הפרויקט ייבנה בשכונת רמת אשכול, על קרקע שהוקצתה על-ידי העירייה. נציגי התושבים מעורבים בהליכי התכנון והפיתוח.

רובן המוחלט של הדירות הראשונות יוקצו ללמעלה מ-2,000 תושבים המתגוררים כיום בדירות מתפוררות בחלקים המוזנחים של העיר. רוב משפרי-הדיור הינם שוכרים לטווח ארוך.

אחת ממטרות הפרויקט היא ליצור מודל לדיור בר-השגה, שישמש כמודל לחיקוי  באזורים נוספים בלוד ובישראל.